Емилија Поленак

Адвокат-партнер

Родена: 1968 год.

Образование:

Правен факултет при Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје (1990 год.)

Прием во Адвокатска комора на РМ во 1999 год.

Јазици: Англиски, грчки, германски

Овластен судски преведувач од англиски и грчки јазик.

Контакт: emilija@splawfirm.mk

 

Ана Софрониевска

Адвокат-партнер

Родена: 1974 год.

Образование:

Правен факултет при Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје (1996 год.)

Прием во Адвокатска комора на РМ во 2000 год.

Јазици: Англиски

Овластен судски преведувач од англиски јазик.

Контакт: ana@splawfirm.mk